ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Zirkon Savunma Sanayi Lti. Şti.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile;

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmak
  • Çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlere destek vermek.